en
Search
VIP
ฉีกป่าล่าคน|The Hunter
ภาษาไทย
"ฉีกป่า..ล่าคน" เป็นเรื่องราวชีวิตของ "หมึก" ชายหนุ่มที่ในวัยเด็กเคยฝันที่จะเป็นนายแพทย์ เพื่อช่วยชีวิตคนให้รอดพ้นจากความตาย..แต่ชีวิตกลับผกผันทาให้เขาต้องกลายเป็นผู้ฆ่า.. "ฆ่าคนมันบาปนะลูก" เป็นคาเตือนของแม่ที่ยังก้องอยู่ในหัวใจเขา
Sorry, this content is currently unavailable in your region.
VIP
Sorry, this content is currently unavailable in your region.

ฉีกป่าล่าคน|The Hunter

1h 31mG1995
ภาษาไทย
No subtitles available
"ฉีกป่า..ล่าคน" เป็นเรื่องราวชีวิตของ "หมึก" ชายหนุ่มที่ในวัยเด็กเคยฝันที่จะเป็นนายแพทย์ เพื่อช่วยชีวิตคนให้รอดพ้นจากความตาย..แต่ชีวิตกลับผกผันทาให้เขาต้องกลายเป็นผู้ฆ่า.. "ฆ่าคนมันบาปนะลูก" เป็นคาเตือนของแม่ที่ยังก้องอยู่ในหัวใจเขา
Genres
Action & Adventure